Тестовият комплект за клинична диагностика получи CE сертификат

Комплект за откриване на (1-3)-β-D-глюкан (кинетичен хромогенен метод), разработен от Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd.е получил ЕС CE сертификат

 

През април 2022 г. комплектът за откриване на (1-3)-β-D-глюкан (кинетичен хромогенен метод), разработен от Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd., получи CE сертификат на ЕС.

 

(1-3)-β-D-Glucan Detection Kit (Кинетичен хромогенен метод) е за количествено откриване на

(1-3)-β-D-глюкан в човешкия серум in vitro.(1-3)-β-D-глюканът е един от основните структурни

компоненти на клетъчните стени на гъбичките, които могат да доведат до инвазивни гъбични инфекции.

 

Pпринципs на теста

Комплектът за откриване на (1-3)-β-D-глюкан (кинетичен хромогенен метод) измерва нивата на (1-3)-β-D-глюкан чрез кинетичен хромогенен метод.Анализът се основава на пътя на модифициращия фактор G на амебоцитния лизат (AL).(1-3)-β-D-глюкан активира фактор G, активираният фактор G превръща неактивния проклотиращ ензим в активен съсирващ ензим, който от своя страна разцепва pNA от хромогенния пептиден субстрат.pNA е хромофор, който абсорбира при 405 nm.Скоростта на нарастване на OD при 405 nm на реакционния разтвор е право пропорционална на концентрацията на реакционния разтвор (1-3)-β-D-глюкан.Концентрацията на (1-3)-β-D-глюкан в реакционния разтвор може да бъде изчислена съгласно стандартната крива чрез записване на скоростта на промяна на стойността на OD на реакционния разтвор чрез оборудване за оптично откриване и софтуер.

 

Характеристика:

Лесен за работа: метод в две стъпки;

Бърза реакция: 40 минути откриване, предварителна обработка на пробата: 10 минути;

Висока чувствителност: хромогенен метод;

Добра специфичност: силно специфичен към (1-3)-β-D-глюкан;

Малък обем на пробата: 10 μL.

Диапазон на анализа: 25-1000 pg/ml

 

Клинично приложение:

Ранен скрининг, помощна диагностика, ръководено лечение, оценка на ефикасността, динамично наблюдение и проследяване на хода на заболяването.

 

Клинични отделения:

Лаборатория, хематология, дихателна, интензивна, педиатрия, онкология, трансплантация на органи, инфекции.

 

Състояние на продукта:

Чувствителността на лиофилизирания амебоцитен лизат и силата на контролния стандартен ендотоксин се анализират спрямо референтния стандартен ендотоксин на USP.Комплектите реагенти за лиофилизиран амебоцитен лизат се доставят с инструкция за продукта, Сертификат за анализ.

 


Време за публикуване: 25 май 2022 г

Оставете вашите съобщения